Filtrat UV natyralë

  • Emer tregtie
  • Emri i produktit
  • Nr. CAS
  • Prona
  • Sunsafe-RK

   Ekstrakt Rhizoma kaempferiae 520-18-3 Pluhur i verdhë gri, filtër UVB, i tretshëm në vaj Shikoni modelet
  • Sunsafe-RT

   Rutin 153-18-4 Pluhur, filtër UVB, i tretshëm në vaj, analiza (rutin): 95% Shikoni modelet