Kultura jonë

Vizioni yne

Le të veprojë kimike.
Le të ndryshojë jeta.

Misioni yne

Dorëzimi i një më të mirë
dhe botë më e gjelbër.

Vlerat tona

Integriteti dhe përkushtimi, të punojmë së bashku dhe të ndajmë suksesin;
Të bësh gjënë e duhur, ta bësh siç duhet.

Sjellja jonë

Put Customers First

Vendosni Klientët në radhë të parë

Modern medical person

Demonstroni integritetin

Strive for Excellence

Përpiquni për Përsosmëri

Execute for Results

Ekzekutoni për
Rezultatet

Embrace Change

Ndjekin Bashkëpunimin
dhe puna ekipore

Innovation

Përqafo ndryshimin
dhe Inovacioni