Kimikate të Bukura

  • Emer tregtie
  • Emri i produktit
  • Nr. CAS
  • Prona
  • Uni-NUCA

   Agjent nuklearues 2166018-74-0 Agjent bërthamor transparent për poliolefinën Shikoni modelet
  • Acid benzoik P-tert-butil

   Acid benzoik P-tert-butil 98-73-7 Pluhur i bardhë kristalor, filtër UVB, i tretshëm në vaj Shikoni modelet
  • Benzoate metil P-tert-butil

   Benzoate metil P-tert-butil 26537-19-9 Lëng transparent pa ngjyrë, i tretshëm në vaj Shikoni modelet
  • 4-tert-Butiltoluen

   4-tert-Butiltoluen 98-51-1 Lëng pa ngjyrë, i tretshëm në vaj Shikoni modelet